HSP

Organisatie-structuur (high performance)

Als twee lieve ogen je vragen iets te doen, wil je dan, als je jezelf verplaatst in ‘het kind’, voelen en ervaren HOE dit kind klem zit tussen SQ, EQ en IQ wat inherent betekent, dat het kind “zoekt” naar identiteit en kaders wat lijdt tot een FQ-persoonlijkheidscrisis?

Als twee lieve kinderogen je vragend aankijken “Help je als ik emotionele pijn lijd?” Wil je dan, als je het kind er door bevrijdt, egoïstisch zijn?

Als twee lieve ogen je vragen iets te doen, wil je dan, als je jezelf verplaatst in ‘het kind’,

voelen en ervaren HOE dit kind klem zit tussen SQ, EQ en IQ wat inherent betekent, dat het kind “zoekt” naar identiteit en kaders wat lijdt tot een FQ-persoonlijkheidscrisis?

Als de dokter een verkeerde diagnose afgeeft kun en wil je dan “eerlijk” zeggen, als je weet dat de diagnose anders is; “dit komt (mede) voort uit “jouw verzorgende en persoonlijke voorkeur” als ouder/voogd/verzorger.

De liefde voor een kind gaat namelijk verder dan het leven “nu”.
Vanuit een open visie biedt dit inzicht op overstijgende communicatie en verworvenheden (ook te benoemen als “voltooid ver- of geleden tijd”).
Liefde schenkt het kind naast moed, vertrouwen en creativiteit, zelfstandige en ondernemende keuzes te ‘willen’, te ‘mogen’, te ‘kunnen’ en te ‘durven’ maken (referentiekader; jouw eigen jeugdige leven)
‘Ontspruit’ er een ‘vreugdedans’ of is dit een ‘regendans’?

Dan zeg je tegen het kind; Ik probeerde, ik ervaarde, ik interpreteerde en leerde ervan omdat ik “denk”, ik “voel”, ik “zie”, ik “hoor”, ik “ruik” en ik “proef” dat dit beter is voor jouw ‘welzijn’ en loop(baan)ontwikkeling in de toekomst.

Het is en blijft een ‘ware kunst’ om psycho-“logen” en (huis)artsen te diagnosticeren omdat deze lijden onder wetenschappelijke trauma’s die inherent zijn aan toekomstige risico’s en ontwikkelingen op EQ-niveau. Mede ten “grondslag” liggend aan de “verouderde culturele marketingmix-strategieën” binnen de Nederlandse ‘onder’-“wijs”-praktijk-lijn-en theorieën-structuur.