HSP

Organisatie-structuur (high performance)

Als twee lieve ogen je vragen iets te doen, wil je dan, als je jezelf verplaatst in het kind, voelen en ervaren hoe dit kind klem zit tussen SQ, EQ en IQ wat inherent betekent, dat het kind zoekt naar identiteit en kaders wat lijdt tot een FQ-crisis.

Als twee lieve kinderogen je vragend aankijken “Help je als ik emotionele pijn lijd?” Wil je dan, als je het kind er door bevrijdt, egoïstisch zijn?

Als de dokter een verkeerde diagnose afgeeft kun en wil je dan “eerlijk” zijn, als je weet dat de diagnose anders is en, mede, voortkomt uit individuele verzorgende en persoonlijke voorkeur in voorbeeld ouder/voogd en-/of verzorgende rol.

De liefde voor een kind gaat namelijk verder dan het leven “nù”.

Vanuit een open visie biedt dit inzicht op overstijgende communicatie en verworvenheden (voltooid ver- of geleden <T>tijd).

Liefde schenkt het kind naast moed, vertrouwen en creativiteit, zelfstandige en energieke keuzes te willen, te mogen, te kunnen en te durven maken. Saamhorigheid is de essentie in elke gezonde symbiose waartoe meerdere disciplines het verstaan impliceert.

Elke dag is een elementair geschenk.

HC, 1987 & IVRK.