Prestatie of Presentatie (high performance)

Prestatie of Presentatie (high performance)

Veranderende communicatieve maatschappij / Kinderlijk volwassen

-sociaal, emotioneel, non- en verbaal op inter-(non)activiteit-

Wat mij verbaast is dat de normen en waarden geschonden zijn “HOE” mensen met elkaar communiceren, verhard zijn in brieven en rapportages. De sturing op inhoud is verdwenen wat inherent is aan de ‘sociale interactie’ met elkaar en voor elkaar.

Er worden stukken gepubliceerd met mooie verhalen, w.o. óók diploma’s, echter het gaat om de boodschap “HOE” je hier tegen aan kijkt, ervaart, beleeft en/of je de stof wel begrepen hebt. Onbegrip is een aantoonbare mis-communicatie waarbij men klakkeloos een bericht aanneemt, naast zich neerlegt of zich hier ‘zonder meer’ aan conformeert om vervolgens door te gaan met het doen van “Alle Dagelijkse Handelingen“.

De (werk)drukte zorgde er vervolgens voor dat relaties (klanten) minderwaardig zijn. Wat overeenkomt met klagers die zeuren en organisaties die (mede hierdoor) failliet gingen. De strekking van de boodschap blijft gelijk; ‘creëren’ van ‘duidelijkheid’. Momenteel wordt elke klacht dusdanig geïnterpreteerd met een ‘negatieve stempel, bejegening of grondslag’ dat de inhoudelijke strekking hierdoor “sociaal geïsoleerd wordt opgeslagen”!

Een klacht kan namelijk ook beleeft, ervaren én geïnterpreteerd worden als een “positief geschenk” dat men ontvangt omdat het gaat om “procesverbeteringen” die inherent zijn aan de maatschappelijk en sociale werkdruk in combinatie met de communicatieve-stoornis (ruis) waar de persoon in kwestie “zijn (eigen) bijdrage op toepaste” (DNA-pakket).

De politiek schrijft mooie plannen en stuurt daarbij op de algehele bevolking middels wetten en regels. Dat de politiek hierbij zichzelf vooropstelt boven het belang van eerlijke, open en oprechte communicatie weet menigeen allang en bestaat uit “mooie-pakken-cultuur” dat inspeelt op innovaties die (nog) gezocht dienen te worden.

De belangrijkste wet is “ga met elkaar om zoals jezelf behandeld wilt worden“; Luisteren, Samenvatten, Doorvragen of, zo nodig, Formuleer het Anders (normalisering en nivellering speelt namelijk overal). De golf in deze frequenties (begrip, empathie, sympathie en wederkerigheid) van NU zijn weggeslagen waardoor de menselijke huls (het huis) leeg, afwezig en koud aanvoelt wat inherent is aan generatie Y; en de waarschuwing al voel- en waarneembaar is voor generatie Z.

Uiteraard met veel respect voor deze cultuur want volwassenen namen in eerste instantie deze regie verstandelijk aan in eigen beheer. Waar Nederland aan voorbij gaat (Transformatie voor Gevorderden) is, dat inmiddels de beperkingen in deze communicatie- en ontwikkelingsstoornissen (misleidingen) op dusdanige cultuurstroom een onoplosbare samenwerking te weeg brengt in de kloof die ons land nu ook ervaart.

Betrokkenheid houdt onder meer ook in zorgvuldigheid, accuraatheid en meer begrip (visie-missie) vanuit cultuur,  ervaring, beleving, waarneming en consciëntieus niveau, dat op pioniers terrein plaatsvindt. Alvorens deze Tsunami zal aanvangen blijft de relevante vraag open staan: “begrijpt u dit?” of “Is het begrip écht verdwenen?

© Angélique 2017