Prestatie of Presentatie (high-performance)

Prestatie of Presentatie (high-performance)

Veranderende communicatieve maatschappij / Kinderlijk volwassen

-sociaal, emotioneel, non- en verbaal op inter-(non)activiteit-

Wat mij verbaast is dat de normen en waarden geschonden zijn “HOE” mensen met elkaar communiceren, verhard zijn in brieven en rapportages. De sturing op inhoud is verdwenen wat inherent is aan de ‘sociale interactie’ met elkaar én voor elkaar.

Mensen publiceren stukken met mooie en bijzondere verhalen, w.o. óók diploma’s, echter het draait om de boodschap “HOE” je hier tegen aan kijkt, ervaart, beleeft en/of je de stof wel afdoende begrepen hebt. Onbegrip is een aantoonbare onregelmatigheid waarbij men ‘klakkeloos’ een bericht aanneemt, naast zich neerlegt of zich hier ‘zonder meer’ aan conformeert en vervolgens door gaat met het doen van “Alle Dagelijkse Handelingen“.

De (werk)druk zorgde er aansluitend voor dat relaties (klanten) minderwaardig zijn. Wat overeenkomt met klagers die zeuren en organisaties die, mede hierdoor, failliet gingen. De strekking van de boodschap blijft gelijk; ‘creëren’ van ‘duidelijkheid’. Momenteel is elke klacht geïnterpreteerd met een ‘negatieve’ stempel, bejegening óf grondslag, dat de inhoudelijke strekking hierdoor “sociaal” geïsoleerd is opgeslagen!

Een klacht kan namelijk ook beleeft, ervaren én geïnterpreteerd worden als een “positief geschenk” dat men ontvangt omdat het gaat om “proces-/leerverbeteringen” die inherent zijn aan de maatschappelijk en sociale werkdruk in combinatie met allerhande communicatie-veranderingen (ruis) waar de persoon in kwestie zijn (individuele) “norm en waarde” op toepaste (DNA-pakket).

De politiek schrijft mooie plannen en stuurt daarbij op de algehele bevolking middels wetten en regels. Dat de politiek hierbij zichzelf vooropstelt, boven het belang van eerlijke, open en oprechte communicatie weet menigeen allang en bestaat uit “mooie-pakken-cultuur” dat inspeelt op innovaties die (nog) ontplooid dienen te worden (“to-be” or “not-to-be”-“in-be-ing”-proces).

De essentie is “ga met elkaar om zoals jezelf behandeld wilt worden“; Luisteren, Samenvatten én Doorvragen óf, zo nodig, Formuleer het Anders (normalisering en nivellering speelt namelijk overal). De golf in deze frequenties (begrip, empathie, sympathie én wederkerigheid) van NU zijn weggeslagen waardoor de menselijke huls (het huis) leeg, afwezig en koud aanvoelt wat inherent is aan generatie Y; en de waarschuwing al voel- en waarneembaar is voor generatie Z; de natuurwet.

Uiteraard met véél respect voor deze cultuur want volwassenen namen in eerste instantie deze regie verstandelijk aan in eigen beheer. Waar Nederland aan voorbij gaat (Transformatie voor Gevorderden) is, dat inmiddels de beperkingen in de hedendaagse communicatie- en ontwikkelingsstoornissen (falsificaties) en de moderne stroming een onoplosbare samenwerking teweegbrengt in de kloof die ons land nú ook ervaart.

Betrokkenheid houdt onder meer ook in zorgvuldigheid, accuraatheid en meer begrip (visie-missie) vanuit cultuur,  ervaring, beleving, waarneming en consciëntieus niveau, dat op pioniers terrein plaatsvindt. Alvorens deze Tsunami zal aanvangen blijft de relevante vraag open staan: “begrijpt u dit?” of “Is het begrip écht verdwenen?

© with love and gratitude, Angélique (2017)