Prestatie of Presentatie (high-performance)

Prestatie of Presentatie (high-performance)

Veranderende communicatieve maatschappij,                          kinderlijk volwassen

* Sociaal, emotioneel, non- en verbaal op inter-(non)activiteit *

Wat mij verbaast is dat de normen en waarden geschonden zijn hoe mensen met elkaar communiceren, verhard zijn in brieven en rapportages. De sturing op inhoud is verdwenen wat inherent is aan de ‘sociale interactie’ met elkaar én voor elkaar.

Mensen publiceren stukken met prachtige verhalen waartoe ieder individu een rol speelt.

Begrijpen, begrepen, begrip, maar ook onbegrip is een aantoonbare doelmatigheid waarbij men een bericht aanneemt of zich hier aan conformeert tot het bezigen van alle dagelijkse handelingen.

De ontstane situatie schept en creëert bezinning waartoe prioritering ook anders kan zijn of een andere mogelijkheid biedt. De strekking van communicatie is de verbinding.

De essentie is “Luisteren, Samenvatten én Doorvragen” óf, zo nodig, Formuleer het Anders (normering en nivellering speelt in op personificatie). De frequentiegolf kan een barrière zijn waardoor de menselijke huls leeg, afwezig en koud aanvoelt wat inherent is aan generatie Y; en de voel- en waarneembaarheid is voor generatie Z; de natuurwet.

Uiteraard met véél respect voor de culturele vorming dat volwassenen in co-creatie beheerde. Waar Nederland aan voorbij gaat (Transformatie voor Gevorderden) is inmiddels de beperkende,  belemmerende hedendaagse communicatie- en culturele ontwikkelingen in de verificatie-stroming.

Betrokkenheid houdt onder meer ook in zorgvuldigheid, accuraatheid en meer begrip vanuit cultuur,  ervaring, waarneming en consciëntieus niveau, dat op pioniers terrein plaatsvindt. Alvorens deze Tsunami zal aanvangen blijft de relevante vraag open staan: “begrijpt u dit?” of     “Is het begrip écht verdwenen…”.

© with love and gratitude, Angélique (2017)