Over WSE

Stichting White Summer Energy is opgericht in Hoorn op 11 maart 2016.

De stichting richt zich op het coachen van jeugdigen, adolescenten en (jong)volwassenen. Gesofisticeerde fundamentele kennis in geneeskunde en SQ-wijzen. Gediplomeerd en gecertificeerd (V)WO/HBO-niveau.

Liefde overwint altijd.

Informatie en ondersteuning.

Bereikbaarheid: info@whitesummerenergy.com

Het meervoud van lef is leven in alchemie.